Regulamin Serwera Project Warsaw

Prolog

Główną zasadą serwera jest logiczne myślenie, zanim coś zrobicie pomyślcie, czy w realnym świecie taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. Jeśli administracja stwierdzi, że odegrana przez Ciebie akcja RP jest niezgodna z realnym światem, ma prawo Cię za to ukarać. Pomyślcie 2 razy zanim coś odegracie. Dajemy Wam wolną wolę, ale wszystko z głową. W RP ogranicza was tylko wyobraźnia.

§1. Postanowienia Ogólne

1.1. Administracja ma prawo karać za zachowania, które uzna za działanie na szkodę serwera, bez względu na postanowienia regulaminu.

1.2. Każdy gracz jest zobowiązany przestrzegać regulaminu.

1.3. Rozpoczynając rozgrywkę na naszym serwerze akceptujesz regulamin. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

1.4. Rozgrywka na serwerze odwzorowuje życie współczesne w Polsce.

1.5. Obowiązkowe jest posiadanie sprawnego mikrofonu.

1.6. Aby móc prowadzić rozgrywkę na naszym serwerze wymagana jest mutacja, nie ma wymogów w zakresie wieku osoby zainteresowanej.

1.7. Każdy błąd, który doprowadził do wyjścia z serwera podczas prowadzonej akcji RolePlay powinien zostać zgłoszony na odpowiednim kanale discord wraz z oznaczeniem osób biorących udział w akcji.

1.8. Napotkane błędy, które utrudniają bądź uniemożliwiają rozgrywkę powinny zostać natychmiast zgłoszone administracji poprzez zgłoszenia.

1.9. Imię oraz Nazwisko postaci powinno być pochodzenia polskiego oraz nie może propagować treści nazistowskich homofobicznych, ksenofobicznych.

1.10. Od decyzji administratora dotyczącej blokady czasowej możesz się odwołać tylko na oficjalnym discordzie projektu pod linkiem https://discord.gg/projectwarsaw.

1.11. Tylko członkowie administracji mają prawo przerwać akcję RolePlay.

1.12. PowerGaming jest dozwolony tylko w rozwiniętych akcjach RolePlay oraz gdy nie jest on szkodliwy dla strony, z którą odgrywamy.

1.13. Zakazane jest korzystanie z modyfikacji graficznych ułatwiających rozgrywkę.

1.14. Rozgrywka na serwerze jest prowadzona na zasadach Hard RolePlay.

1.15. Zakazuje się propagowania treści nazistowskich, homofobicznych, ksenofobicznych, rasistowskich, politycznych oraz obrażających uczucia religijne.

1.16. Zabronione jest korzystanie z modulatora głosu podczas zdawania Whitelist oraz w późniejszej rozgrywce na serwerze.

§2. Rozgrywka

2.1. Podczas pracy w legalnych firmach zobowiązani jesteśmy do poruszania się pojazdem służbowym oraz w stroju służbowym.

2.2. Gdy skrypty bądź animacje nie pozwalają na odegranie akcji możesz wykorzystać komendy narracyjne:

/me - komenda służąca do odgrywania czynności, które wykonuje nasza postać

/do - komenda służąca do odgrywania stanu postaci oraz otoczenia, w którym się znajduje

/opis - służy do opisywania naszej postaci

/opis2 - służy do opisywania otoczenia

/try - działa na zasadach rzutu monetą 50/50

2.3. Do wykonania Force Character Kill wymagana jest zgoda administratora serwera, odstępstwem od normy są punkty wymienione w regulaminie organizacji przestępczych i w §3 pkt. 8.

2.4. Stan faktyczny ekwipunku musi zgadzać się z wcześniej odegraną akcją RolePlay. Jeśli takowy nie będzie zgodny z stanem faktycznym możliwe jest odegranie przez funkcjonariuszy obecnego stanu ekwipunku.

2.5. Dozwolone jest odgrywanie akcji hostylnych w każdym miejscu z zachowaniem immersji otoczenia.

2.6. Zabicie bohatera niezależnego będzie traktowane jak zabicie normalnego gracza.

2.7. Priorytetem dla gracza jest dbanie o zdrowie i życie odgrywanej przez niego postaci. Powszechna karalność będzie traktowana jako niekonsekwentne prowadzenie postaci czego skutkiem będzie blokada czasowa oraz usunięcie postaci.

2.8. Zakazuje się wykonywania skoków kaskaderskich pojazdem nieprzystosowanym.

2.9. Zakaz kradzieży helikopterów, samolotów, łodzi bez uprawnień nadanych przez administrację.

2.10. Uzyskiwanie przewagi wykorzystując błędy gry oraz jej mechanikę będzie surowo karane.

2.11. Zabrania się powszechnego zmuszania do przepisywania pojazdów bądź wypłacania pieniędzy z banku.

2.12. Chat OOC służy do powiadamiania o problemach technicznych. Nadmierne używanie może spowodować rozłączenie z rozgrywką.

2.13. Komenda /report służy do zgłaszania problemów prosto do administracji obecnej na serwerze. Spam i niestosowne użycie może skutkować poniesieniem konsekwencji.

2.14. Zakaz reklamowania innych serwerów niezależnie od platformy.

2.15. Wskrzeszenie postaci może zostać wykonane jedynie, jeśli do wprowadzenia jej w stan Brutal Wounded doszło przez błąd gry.

2.16. Zakazuje się opuszczania oraz przerywania akcji RolePlay bez ówczesnego powiadomienia graczy biorących w niej udział.

2.17. Zabrania się udostępniania kont steam w celu umożliwienia rozgrywki na serwerze.

2.18. Zabrania się sprzedawania przedmiotów w grze z korzyścią finansową w normalnym życiu.

2.19. Zabrania się okradania funkcjonariuszy służb publicznych i porządkowych z ich osprzętu służbowego.

2.20. Zabrania się używania meta zwrotów podczas prowadzonej rozgrywki na serwerze.

2.21. Zabrania się przenoszenia majątku z postaci na postać.

2.22. Zabrania się wycinania części samochodowych przez mechaników z pojazdów prywatnych bądź pojazdów bohaterów niezależnych.

2.23. Zabrania się odbijania konwojów spod Zakładu Karnego oraz Komendy Stołecznej Policji.

2.24. Prowadzenie rozgrywki pod wpływem alkoholu bądź innych używek nie zwalnia z odpowiedzialności za swoje czyny.

2.25. Zakazuje się prowadzenia rozgrywki kierując się zasadą “GrindRP”.

2.26. Gracze są zobowiązani do szczegółowego, jak i rozwiniętego odgrywania czynów oraz stanu swojej postaci.

2.27. Zakazuje się bycia AFK podczas rozgrywki więcej niż 5 minut. Będąc AFK uniemożliwiasz innym graczom interakcje z twoją postacią. (Swoje odejście od komputera musisz we właściwy sposób odegrać)

§3. Frakcje/Organizacje

3.1. Zabrania się wypłacania pieniędzy firmowych na własne potrzeby.

3.2. Kradzież radiowozów, ambulansów bądź wozów bojowych Straży pożarnej bez odpowiedniego powodu będzie karane.

3.3. Służby mundurowe oraz porządkowe mają zakaz rozdawania swojego wyposażenia.

3.4. Chcąc odgrywać funkcjonariusza/pracownika skorumpowanego jesteś zobowiązany/a do uprzedniej rozmowy z Project Manager po napisaniu zgłoszenia w odpowiedniej kategorii na serwerze discord.

3.5. Funkcjonariusze oraz pracownicy firm, służb i innych organizacji legalnych mają kategoryczny zakaz przywłaszczania sprzętu służbowego.

3.6. Gracze mają prawo posiadać postać w frakcji porządkowej oraz w organizacji przestępczej, natomiast przenoszenie informacji będzie karane.

3.7. Organizacja przestępcza to grupa zgłoszona i zatwierdzona przez opiekuna organizacji przestępczych.

3.8. Pracownicy systemu ochrony zdrowia na serwerze mają prawo wykonać Force Character Kill twojej postaci, jeśli uznają obrażenia za zbyt rozległe i poważne.

3.9. Funkcjonariusze skorumpowani mają prawo czerpać korzyść finansową z prowadzonej rozgrywki.

3.10. Organizacje przestępcze są zobowiązane prowadzić rozwinięte akcje RolePlay w sposób jak najbardziej odzwierciedlający życie realne.

3.11. Organizacje przestępcze, jak i wszystkie służby powinny odgrywać “zdrowy” RolePlay. Usilne, nienaturalne dążenie do wygrania będzie karane.

3.12. Pracownicy firm, służb mundurowych i innych organizacji są zobowiązani odgrywać swoje czyny oraz stan postaci w szczególnie rozwinięty sposób.

3.13. Organizacja przestępcza ma prawo wykonać Force Character Kill członka organizacji, działa na jej szkodę. Force Character Kill może zostać wykonane bez zgody administracji.

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2023 r.

Logo

© 2023 Project Warsaw.